Dragonfly Trimmu sailing logbook

Sailing with Dragonfly 800 type trimaran. Photos about sailing trips, maintaining and modifying the boat. Opinions about multihull sailing, dighny sailing and travelling in the nature. Notes about different kind of settings and controls of boat.

maanantai 20. kesäkuuta 2011

Puominivel /Boom joint

Tässä puominivel korjattuna. Se kun rikkoutuu, niin silloin on ongelmia.

Here the boomjoint is fixed. When it breaks down, then you have troubles.

Purjehduskilpailuista /About sailing competitions

Olen kirjannut aina purjehduskilpailujen jälkeen oman sijoituksen muihin verrattuna ylös. Siitä saa pitemmällä ajanjaksolla näkyviin, onko oikeasti opittu purjehtimaan trimaraania. Taulukosta voi myös nähdä, mikä on Dragonfly 800 cruising-veneen todellinen nopeus. Siitä voi ounastella, että tosi kevyillä tuulilla ollaan vain hieman samankokoista kölivenettä hitaampia. Mitä kovemmaksi tuuli nousee, sitä kovempaa menee. Sitten kun vasta-aalto rupeaa kasvamaan isoksi, niin Trimmu ei kevyenä veneenä mene aallon läpi, kuten isommat.

Tietysti racing versio samasta veneestä pitempine mastoineen menee kovempaa.

I have wrote down the data compared to other boats. On a long time period, you can see if we have learned to sail trimaran. From the data can also be seen the real speed of Dragonfly 800 cruising boat. When the wind is very light, its is only a little slower than a boat of same size. When the wind comes bigger, the speed goes harder. But when the counter waves grow bigger the speed also falls down, because Trimmu is light boat.

Of course the racing version of same boat is faster.

sunnuntai 19. kesäkuuta 2011

Yöpurjehdus /Night sailing competition 2011 (14)18.6.2011

Tuuli oli alussa ihan mukavaa 8-10 m/s, parasta Trimmutuulta. Isot veneet meni edellä Ruotsinsalmeen. Salmen jälkeen,ennen Vehkaluotoa oli loivaa luovia. Kulku oli tasaista ja vauhdit hyviä. Köliveneet jäivät taakse. Enskerin kohdalla oltiin vielä fyysisesti ensimmäisinä. Reivattiin, koska myötäsessä mentiin hurjaa vauhtia edellä menevään aaltoon.

Enskerin jälkeen alkoi luovi kovaan vasta-aaltoon. Normaalisti Trimmu on kuiva, mutta nyt vesi lensi. Kun ei vielä ollut sadevaatteita päällä niin oltiin märkiä. Ennen Piritovaa Nella meni ohi.

Haapasaaren jälkeen poistettiin reiviä, mutta silloin rikkoutui puomin etunivel. Tilalle värkättiin köysiviritys.

Loput luovit olivatkin sitten tuskaa.

The wind was in start 8-10m/s, best Trimmu wind. Big boats went first to Ruotsinsalmi. (a narrow strait). After the strait, before Vehkaluoto there were light tackin. Speeds were good and sailing was steady. Keelboats were behind. On the turningpoint Enskeri we were still physically firs. We took a reef because it seemed very hard on tailwind with much speed.

After the Enskeri we tacked towards quite big waves. Normally Trimmu is not very wet boat, but now the water flowed. Before Piritova Nella passed us.

After Haapasaari we tried to take off one reef, but on the same time the frontjoint of boom broked. We had to fix it by rope.

The rest of tackings were "difficult",

lauantai 18. kesäkuuta 2011

Veleiro cup (13) 16.6.2011

Tuuli oli taas kevyttä lounaistuulta. Lähtö onnistui hyvin. Tällä kertaa kokeiltiin peräsimen nostamista, jotta vedenalainen vastus pienenisi.

Kovin kevyellä tuulella nopeimpia ovat sellaiset veneet, joilla on pienin märkäpinta. Trimmulla kolmine ponttooneineen on suuri märkäpinta. Maalissa oltiin viidentenä. Ero nopeimpaan veneeseen oli 4 minuuttia.

Luovikyky näillä tuulilla on lähes sama yksirunkoveneiden kanssa. Luovisijoituksen ratkaisee se kuinka hyvin löytää hyvät vireet ja kuinka käännökset onnistuu. Myötäsellä ehkä jopa joitakin veneitä saavutettiin.

The wind was light southwest wind. The start was good. This time we tried to lift the rudder to degrees the under water resistance.

When the wind is very light, such boats are good, which have small under water resistance. Trimmu with three sideframes has a big under water resistance. In the finish line we were third. The difference to best boat was 4 minutes.

The ability to tack in these winds is as good as keelboats. The succes on tacking depends on how well you find good breezes and how well the turns succeed. In the tailwind part we even sailed a little better than competitors.

sunnuntai 12. kesäkuuta 2011

Kevyttä tuulta /Light wind (12) 12.6.2011

Kevyttä tuulta oli luvattu ja niin myös kävi. Vauhdit viiden solmun hujakoissa. Kun vauhti laskee alle kuuden nostan peräsintä ylös. Ohut lukituslaite pitää veneen suunnalla.


Light wind was promised and it also happened. The speeds were around 5 knots. When the speed drops below 6 I get the rudder up.

Långö (11) 11.6.2011

Lähtö venyi taas iltapäivään. Tuuli oli kevyttä kaakkoistuulta. Parhaat puuskat tulivat sataman edustalla.

Illalla lueskelin kirjaa Sieppari ruispellossa.

The start happened in the afternoon. The wind was light southeast. Best breases came in front of the harbour.

In the evening I red a book by JD Salinger.

perjantai 10. kesäkuuta 2011

Veleiro cup (10) 9.6.2011

Tuuli kevyttä kaakkoistuulta. Lähtö onnistui parhaiten tänä vuonna. Luovilla oltiin vielä hyvissä asemissa, mutta myötätuuliosuudella pari venettä meni ohi. Maalissa oltiin fyysisesti viidentenä, tasoitusten jälkeen viimeisinä.

Light southeast wind. The start was best this year. On headwind part we where in good positions, but on the tailwind part of the competition a couple of boats passed. On the finishline we were physically fifth, but after calculation we were last.

sunnuntai 5. kesäkuuta 2011

Työleiri sunnuntai /Labor camp sunday (9)
Sunnuntaina jatkettiin taas pesua ja vahausta. Ruokatauolla Timo teki muistiinpanoja saaressa laulaneista linnuista. Ohi purjehti jossakin vaiheessa porukkavene Pandion.

On sunday we continued washing and waxing. On lunch break Timo made notes from the birds which have singed in the island. We also saw a sailingboat Pandion, which is owned by a group of people to which we also belong.

Työleiri/ Labor camp(8)


Purjehdittiin Lehmään reippaassa lounaistuulessa 7-16 kn. Lehmässä pidettiin työleiri, vahausta ja sisäpesua. Timo ja Ulla nukkuivat teltassa yötä. Korppi raakkui vielä illan viimeisinä tunteina.

We sailedto island Lehmä in rather good southweast wind. Speeds were from 7 to 16 kn. In island Lehmä we had a labour camp, washing inside and waxin. Timo and Ulla slept in tent. A raven cawed during the night.